Sakrálny objekt – Harichovce

Osvetlenie kostola

Nové LED osvetlenie kostola spĺňa viacero technických a vizuálnych funkcií. Kombináciou spínania obvodov vznikajú svetelné scény podľa významu a účelu slávností. Nová podoba vyladeného interiéru podporená správnym svetlom pôsobí príjemne a umocňuje pocit dôstojnosti.

Nepriame osvetlenie s meniteľnou intenzitou svetla plní funkciu hlavného osvetlenia. Priame osvetlenie je aplikované len na osvetlenie oltára a obetného stola. Tlmené doplnkové osvetlenie s večným svetlom vytvára intímne prostredie pre duchovné rozjímanie. Do kontextu jednoduchosti zapadajú lineárne svietidlá osvetľujúce vstupné priestory.

Hlavné osvetľovacie sústavy nastaviteľných bodových reflektorov sú nainštalované na rímsach priestoru lode a presbytéria. Homogénne osvetľujú strop a zvýrazňujú umelecké stropné maľby. Odrazené svetlo od stropu osvetľuje priestor mäkkým svetlom, ktoré neoslňuje a nevytvára tiene. Uvedená technika osvetlenia odhaľuje jednoduchú krásu sakrálnej architektúry.

Snaha o rozumné osvetlenie, bez potreby zdobenia interiéru svietidlami, sa podarila vďaka odbornému a citlivému prístupu. Použité pokrokové technológie a nové techniky osvetlenia vytvorili podmienky pre optimálne videnie s bonusom úspory elektrickej energie a dlhej životnosti.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide